Polityka prywatności

1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Co.dzienny – oznacza właściciela Co.dzienny Jakub Kałka, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Żywokostowa 13, 61-680 Poznań, adres do doręczeń: os. Powstań Narodowych 35/78 61-215 Poznań NIP:7851706258, REGON: 381742278,

2. KONTAKT 

Możesz się z nami kontaktować telefonicznie +48 792 230 093 lub mailowo na adres: kontakt@fingerfoodset.pl

 

3. CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1.(b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:

 • zarejestrowania i prowadzenia Twojego Konta, jeżeli zdecydowałeś się na jego założenie, ponieważ nie jest to obowiązkowe do złożenia zamówienia oraz rozpatrywania reklamacji związanych ze świadczeniem przez nas usług,

 • prawidłowej realizacji Twoich zamówień, 

 • dochodzenia należności, 

 • wykonywania rozliczeń finansowych, 

 • wykonywania przez nas innych uprawnień i obowiązków umownych oraz wynikających obowiązujących przepisów, 

 1. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas newslettera, Twoje dane będziemy przetwarzać także w celu prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1.(a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

 2. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1.(f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:

 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

 • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, 

 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, 

 • egzekwowania przestrzegania Regulaminu,

 • statystycznym. 

 

4. INFORMACJA O ODBIORCACH TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe następującym grupom:

 1. podmiotom przez nas upoważnionym, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby wykonywać swoje obowiązki,

 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, przewoźnikom oraz 

 3. jeśli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych o naszych produktach i usługach, Twoje dane osobowe mogą zostać również powierzone podmiotom trzecim w celu komunikacji marketingowej, np. Fresh Mail; powierzenie danych osobowych ma wówczas charakter czysto techniczny i służy wyłącznie do zrealizowania wysyłki informacji handlowej.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia Twojego Konta (jeśli zdecydujesz się na jego utworzenie), realizacji Twoich zamówień. Po tym czasie Twoje dane mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam w stosunku do Ciebie.

 2. Jeśli cofniesz zgodę na przesyłanie przez nas Tobie informacji handlowych o naszych produktach i usługach (newsletter) lub gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby naszego marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą już przez nas wykorzystywane do tych celów. W takiej sytuacji Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane, ale jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

 

7. TWOJE PRAWA

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 2. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby przesyłania Tobie dopasowanych ofert handlowych w zakresie naszych produktów i usług, 

 3. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby naszego marketingu bezpośredniego; 

 4. Masz prawo do przenoszenia swoich danych, które dostarczyłeś nam w celu wykonania umowy lub w związku z wyrażoną zgodą na ich przetwarzanie lub które pozyskaliśmy o Tobie w sposób zautomatyzowany, 

 5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA GOOGLE ANALYTICS

Na naszej stronie korzystamy z aplikacji Google Analytics, która ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tam również posiada serwery, na których zapisywane są dane o Tobie, m.in. adres IP czy pliki cookies. Google Analytics używamy wyłączenie w celach statystycznych, tj. badania ruchu na Stronie Internetowej. Danych zebranych z plików cookies nie przypisujemy do Twojego profilu jako naszego Klienta. 

Masz możliwość zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics, wystarczy, że zainstalujesz dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Analytics zebrane o Tobie dane przetwarza na podstawie decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Komisja Europejska w  dniu 12 lipca 2016 r., decyzją nr C(2016) 4176, stwierdziła, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych. 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl